VÆRDIER & LEVEREGLER Udskriv

Klubbens fem værdier:

 

 • Kvalitet
 • Fællesskab
 • Udvikling
 • Engagement
 • Glæde

 

Ved Kvalitet forstår vi:
At der skabes de bedste rammer for alle i klubben. Der er struktur og orden med en kompetent organisation.

 

 • Leveregel 1: Vi etablerer de nødvendige udvalg og sikrer arbejdet heri.
 • Leveregel 2: Vi arbejder aktivt med at udvikle beachvolley i København i form at beachvolleymiljø hele året rundt.

Ved Fællesskab forstår vi:
At have mulighed for at indgå i socialt netværk, skabe nye venskaber og relationer og derigennem opbygge et tilhørsforhold til klubben.

 

 • Leveregel 1: Medlemmerne involverer sig i de sociale arrangementer.
 • Leveregel 2: Medlemmerne udviser en åbenhed og respekt for hinanden, så der er plads til alle.

 

 

Ved Udvikling forstår vi:
En fælles lyst til på alle områder at bevæge sig fremad.

 

 • Leveregel 1: Klubben engagerer sig i den personlige udvikling af den enkelte spiller.
 • Leveregel 2: Vi udvikler klubbens struktur og organisation så tilbuddene til medlemmerne øges.
 • Leveregel 3: Klubben bidrager til sportens udvikling i Danmark.

 

Ved Engagement forstår vi:
Folk der har lyst til at bruge deres evner og kræfter i klubben.

 

 • Leveregel 1: Klubben lever af engagerede medlemmer.
 • Leveregel 2: Som engageret medlem opnår du indflydelse.
 • Leveregel 3: Når vi er mange, der engagerer os, er der få, der står med en stor byrde.

 

Ved Glæde forstår vi:
En følelse, som vi ønsker at sprede i klubben og til medlemmerne. Vores glæde er en oplevelse af godt humør, lyst og motivation.

 

 • Leveregel 1: Vi skaber glæde gennem spil og leg.
 • Leveregel 2: Vi udstråler venlighed og åbenhed.
 • Leveregel 3: Vi behandler hinanden med gensidig respekt og hjælper hinanden, når der er brug for det.

 

 

 

 

Sidst opdateret ( fredag 07. august 2015 )© 2019 Copenhagen Beachvolley