Sommer medlemsskab i CPH Beach Udskriv
Af Bestyrelsen   

 

Sommer medlemsskab i CPH Beach. (english below)
Det blev på sidste generalforsamling besluttet at fjerne sommer medlemsskabet. Klubben ønsker ikke at differancere mellem forskellige medlemssyper, vi ønsker at alle medlemmer i klubben har de samme rettigheder og pligter. Det vil sige at når man er medlem af klubben så kan man for eksempel booke baner på alle de anlæg vi råder over ude som indendørs, for nuværende har klubben baner i Hafnia-Hallen indendørs og udendørs, i Ryparken udendørs og på Bellevue strand udendørs.alle medlemmer har også stemmeret til vores generalforsamlinger. Vores drift omkostninger er efter udflytning af Refshalehallen, blevet betydeligt nedsat derfor har vi nedsat i kontingentet , det kosker nu 200 kr. pr. måned at være medlem af klubben, Elite spillere har dog ikke fået kontingent nedsættelse. Vores drift omkostninger er i balance og dele af kontingent indtægterne bruges til at vedligeholde vores anlæg samt tilkøbe banetider i Hafnia-Hallen. Der vil fremover blive opkrævet kontingent hvert kvartal, dvs. 600 kr. pr. gang. Der er blevet opkrævet 400 kr. for den første periode maj-juni, dette er blevet gjort for at tilpasse de nye kvartals perioder, næste opkrævning vil være 1 juli gældende for juli-aug.-sep.(600 kr.) vi har derved udvidet udendørs trænings perioden så den slutter med udgangen af sep.

It was decided at the last general assemply to remove the summer membership. The club does not want to differentiate between different member types, we want all members of the club to have the same rights and duties. That means that when you are a member of the club, you can book courses for all the facilities we have outside as well as indoors. Presently the club have courts in Hafnia-Hallen indoors and outdoors, in Ryparken outdoors and at Bellevue beach outdoors. All Members also have the right to vote for our general assemply meetings . Our operating costs are after relocation of Refshale-Hallen,significantly reduced, therefore, we have reduced the membership fee, it costs 200 kr. per month to be a member of the club, however, elite players have not received a reduction. Our operating costs are in balance and parts of the membership fee revenue are used to maintain our facilities as well as purchase time at Hafnia-Hallen. In the future, fees will be charged every quarter, ie. 600 DKK per quarter. DKK 400 has been charged for the first period May-June, this has been done to adjust the new quarterly periods, the next charging will be July 1st, July-Aug.-Sep. (600 DKK). we have extended the outdoor training period so it runs until the end of September.

Ingen kommentarer
Kun medlemmer af klubben kan tilføje kommentarer - du skal være logget ind for at tilføje en kommentar.

J! Reactions 1.09.02 • General Site License
Copyright © 2006 S. A. DeCaro
Sidst opdateret ( torsdag 03. maj 2018 )© 2019 Copenhagen Beachvolley