Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling - søndag d. 22 januar 2017 kl. 10-12

Date: 2017-01-09 00:04:37

Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling søndag d. 22 januar 2017 kl. 10-12

Lokale: Kommer senere

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer

2. Valg af referent

3. Information om de ny halfaciliteter i Valby (Klub DK hallen), herunder vejledende afstemning om opsigelse af lejemålet i Refshaleøen.

4. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

5. Eventuelt

Powered by Letterman
© 2019 Copenhagen Beachvolley