Endelig dagsorden til Generalforsamlingen den 9. marts kl. 16.30 Udskriv
Af Bestyrelsen   

1. Velkomst ved bestyrelsesmedlem
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Formandens beretning
5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
6. Kassereren fremlægger bestyrelsens budget til drøftelse
7. Refunderinger af kontingenter
8. Fastsættelse af kontingent
9. Elitechefens beretning
10. Indkomne forslag

Forslag modtaget fra Lene Hammer:
Jeg vil gerne forslå, at generalforsamlingen beslutter de overordnet principper for fordeling af de banetider klubben råder over.
Motivation for forslaget er:
• For at skabe transparens og åbenhed omkring resursefordelingen
• For at få en diskussion omkring klubben Cph Beach, og hvordan vi skal leve op til vedtægterne ́s §2
• For at undgå, at det er skiftende medlemmer af bestyrelse og udvalg, der skal tage denne diskussion
Jeg forslår, at banetiderne, i tidsrummet mandag - torsdag kl. 16.30-20.30 og fredag kl. 16.30 til 19.00, fordeles efter flg. prioritering:
1. - Baner til første træningssession for Elite (bruttotrup 6 spillere pr bane)
2. - Baner til første træningssession for Ungdom (bruttotrup 8 spillere pr bane, dog laves der mindre bruttotrup, hvis der er for stor niveau- / aldersforskel)
3. - 2 baner til Elite-udviklingshold (ungdomstalent, landshold ect.)
4. - Baner til første træningssession for breddeholdene (bruttotrup max 10 spillere pr bane)
5. - Baner til anden træningssession for Elite (bruttotrup 6 spillere pr. Bane)
6. - Baner til anden træningssession for Ungdom.

11. Årets medlem

12. Valg af:

a. Bestyrelse
Anneka Hastings er ikke på valg – fortsætter i bestyrelsen.
På valg for 2 år er: Michael Kristensen (modtager genvalg)
Behdad Bahkshaie (modtager ikke genvalg)
David Bording (modtager ikke genvalg)

Da der falder et medlem fra, som normalt vælges i lige år, skal dennes plads fyldes op for 1 år:
Katrine Sand Hansen udtræder af bestyrelsen
Evt. to yderligere bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen indstiller Søren Tyndeskov til valg

B. Valg af suppleant:
Anja Vejrum (modtager ikke genvalg)
Nicolai Vesterbjerg (modtager genvalg)

C. Valg af revisor (1 år):
Toke Hjælmsø Madsen (modtager ikke genvalg)

D. Valg af revisorsuppleant (1 år):
Mark Pedersen (modtager ikke genvalg)

13. Nedsættelse af udvalg
14. Eventuelt

Ingen kommentarer
Kun medlemmer af klubben kan tilføje kommentarer - du skal være logget ind for at tilføje en kommentar.

J! Reactions 1.09.02 • General Site License
Copyright © 2006 S. A. DeCaro
Sidst opdateret ( torsdag 07. marts 2019 )© 2019 Copenhagen Beachvolley