Endelig dagsorden til generalforsamling Udskriv

Endelige dagsorden for generalforsamlingen:

1. Velkomst ved bestyrelsesmedlem

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Formandens beretning

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

6. Kassereren fremlægger bestyrelsens budget til drøftelse

7. Elitechefens beretning af Anneka Hastings

8. Indkomne forslag:

Bestyrelsen foreslår at ophæve sommermedlemsskabet

9. Fastsættelse af kontingent

10. Refunderinger af kontingenter

11. Valg af

a. bestyrelse

På valg for 2 år er:

· Katrine Sand Hansen (modtager genvalg)

· Anneka Hastings (modtager genvalg)

· Nini Reeler (modtager ikke genvalg) – bestyrelsen indstiller David Bording

· Evt. nyt medlem til bestyrelsen

Da der falder et medlem fra, som normalt vælges i ulige år, skal dennes plads fyldes op for 1 år:

· Mark Holst Pedersen udtræder

Valg af suppleant:

· Charlotte Præst (modtager ikke genvalg)

· Sandra Tolstoy (modtager ikke genvalg)

b. en revisor

På valg for 1 år er:

Toke Madsen (modtager genvalg)

Valg af suppleant:

Martin Andersen (modtager ikke genvalg)

c. nedsættelse af udvalg:

Turneringsudvalgets fremtid

Arbejdsgruppe til ny hjemmeside

Arbejdsgruppe til udvidelse af HH

12. Eventuelt

Ingen kommentarer
Kun medlemmer af klubben kan tilføje kommentarer - du skal være logget ind for at tilføje en kommentar.

J! Reactions 1.09.02 • General Site License
Copyright © 2006 S. A. DeCaro
Sidst opdateret ( onsdag 07. marts 2018 )© 2019 Copenhagen Beachvolley