Endelig dagsorden til generalforsamling
Af Bestyrelsen   
onsdag 07. marts 2018

Endelige dagsorden for generalforsamlingen:

1. Velkomst ved bestyrelsesmedlem

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Formandens beretning

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

6. Kassereren fremlægger bestyrelsens budget til drøftelse

7. Elitechefens beretning af Anneka Hastings

8. Indkomne forslag:

Bestyrelsen foreslår at ophæve sommermedlemsskabet

9. Fastsættelse af kontingent

10. Refunderinger af kontingenter

11. Valg af

a. bestyrelse

På valg for 2 år er:

· Katrine Sand Hansen (modtager genvalg)

· Anneka Hastings (modtager genvalg)

· Nini Reeler (modtager ikke genvalg) – bestyrelsen indstiller David Bording

· Evt. nyt medlem til bestyrelsen

Da der falder et medlem fra, som normalt vælges i ulige år, skal dennes plads fyldes op for 1 år:

· Mark Holst Pedersen udtræder

Valg af suppleant:

· Charlotte Præst (modtager ikke genvalg)

· Sandra Tolstoy (modtager ikke genvalg)

b. en revisor

På valg for 1 år er:

Toke Madsen (modtager genvalg)

Valg af suppleant:

Martin Andersen (modtager ikke genvalg)

c. nedsættelse af udvalg:

Turneringsudvalgets fremtid

Arbejdsgruppe til ny hjemmeside

Arbejdsgruppe til udvidelse af HH

12. Eventuelt

Ingen kommentarerRettelse til indkaldelsen til generalforsamling
Af Bestyrelsen   
mandag 29. januar 2018

Da vi er blevet gjort opmærksomme på at vi har lagt datoen for generalforsmalingen oveni vinterturneringen i HH, flytter vi datoen for generalforsamlingen til den 10. marts kl 14:00 i det store lokale i HH i stedet.

Mvh

Bestyrelsen

Ingen kommentarerGeneralforsamling
Af Bestyrelsen   
onsdag 24. januar 2018

Det er nu tid til den årlige generalforsamling som vil finde sted i Hafnia Hallen lørdag den 17. marts kl 14:00. Vi håber at så mange så muligt har mulighed for at komme og vise at de støtter op om klubben og alt det frivillige arbejde der bliver lagt for dagen.

Har du forslag, som du ønsker, at vi alle skal drøfte på generalforsamlingen, skal det være indsendt skriftlig til bestyrelsen senest 8 dage forinden. Skriv i den forbindelse, eller hvis du har spørgsmål i øvrigt i forhold til generalforsamlingen, en mail til Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod spambots, du skal have Javascript aktiveret for at se den

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

 

1. Velkomst ved bestyrelsesmedlem

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Formandens beretning

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

6. Kassereren fremlægger bestyrelsens budget til drøftelse

7. Elitechefens beretning

8. Indkomne forslag*

9. Fastsættelse af kontingent

10. Valg af

a. bestyrelse

b. en revisor + en suppleant

c. nedsættelse af udvalg

11. Eventuelt

 

*Forslag som ønskes behandlet til generalforsamlingen skal være indsendt skriftlig til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ingen kommentarerÅbningstider i HH hen over julen
Af Bestyrelsen   
lørdag 16. december 2017

Hafina Hallen har hen over julen følgende åbningstider:

Lørdag d. 23/12 8.00-17.30

Søndag d. 24/12 - LUKKET

Mandag d. 25/12 - LUKKET

Tirsdag d. 26/12 9.00-15.00

Onsdag d. 27/12 8.00-19.00

Torsdag d. 28/12 8.00-19.00

Fredag d. 29/12 8.00-19.00

Lørdag d. 30/12 8.00-18.00

Søndag d. 31/12 8.00-14.00

Mandag d. 1/1 11.00-17.00

Ingen kommentarerDagsorden for den ekstraordinære generalforsamling
Af Bestyrelsen   
tirsdag 28. november 2017

Dagsorden generalforsamling 5. december 2017 kl. 19.00 i Hafnia-Hallen

1) Valg af ordstyrer

2) Valg af referent

3) Indkomne forslag:

Bestyrelsens forslag til ny kontingentsats og struktur:

i) Bestyrelsens foreslår følgende ændring af kontingentsatser med virkning fra 1. januar 2018:

(1) Seniormedlemmer (alle over 18 år foruden elitemedlemmer): 2.400 kr. årligt (månedlig ydelse 200 kr.).

(2) Ungdomsmedlemmer (alle under 18 år): 1.200 kr. årligt (månedlig ydelse 100 kr.).

(3) Elitemedlemmer: 3.300 kr. årligt (månedlig ydelse 275 kr.).

4) Eventuelt

Motivation for bestyrelsens forslag til kontingentændring:

På baggrund af at CPH Beach kommer ud af den udgiftstunge Refshalehal, har bestyrelsen stillet ovenstående forslag for, at medlemmernes betaling kommer til at passe mere med de samlede udgifter, som vi vil forvente at få det kommende år.

Sænkningen af det årlige kontingent for helårsmedlemmer på 900 kr. er valgt, da det er niveau, hvor bestyrelsen med sikkerhed kan stå inde for, at økonomien med sikkerhed kan hænge sammen, indtil vi kender det samlede udgiftsniveau, som vil ligge i vores fremtidige brug af Hafnia-hallen mv.

Vi lægger derfor op til, at dette punkt kan diskuteres yderligere ved den førstkommende generalforsamling, hvor vi har befundet os et år i Hafniahallen (svarende til foråret 2019) og dermed har et overblik over den samlede økonomi for et år i CPH Beach.

Kontigentsatserne for de forskellige perioder og medlemstyper er valgt for at gøre det mere enkelt at administrere og for bestyrelse og medlemmer, da den månedlige ydelse er fast hele året rundt. Det er

også efter ønske fra sportsudvalg mv., da det bliver nemmere for dem at administrere i forhold til holdsammensætning.

Elitemedlemmerne vil blive fastholdt på samme kontingentniveau, da de har større adgang til faciliteter, trænere mv., som gør, at deres kontingent skal holdes højere for at modsvare de udgifter, som elitespillerne har.

4 kommentarer
     Flere nyheder

SENESTE FORUMINDLÆG

  Beachvolley - makker
Martin Wohlwend 08.01.18 12:05


  Ørestik fundet i Hafnia
Maj Westh Johansen 03.01.18 10:12


  Mistet bold den 6. december kl 21.
Frederik Foss 07.12.17 13:04


  glemte ting over ved RP baner
X Hanson 10.09.17 18:21


ET GODT TILBUD

Støt vores sponsorer   

SPONSORER© 2018 Copenhagen Beachvolley